הסיפור של מאשה וסניה מייסדי אנבלה

הסיפור של מאשה וסניה מייסדי אנבלה

הסיפור של מאשה וסניה מייסדי אנבלה

מאשה וסניה מייסדי אנבלה יצאו למסע להמצאת המשאבה מתוך הרצון שלהם לחלוק את חווית האכלה של התינוקת שלהם – אנבלה

Leave a comment

Please note: comments must be approved before they are published.

});